Offline - zanechte zprávu

S ochranou osobních dat to myslíme vážně.

 

Proto jsme registrování u UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod registračním číslem 00042312. Pro kontrolu můžete kliknout ZDE:

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v rozhraní webové stránky na internetové adrese http://www.trenyrkarna.cz/ uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), výslovný souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly obchodní společností DaniDarx, s.r.o. (provozovatel internetové domény www.trenyrkarna.cz), se sídlem Sokolovská 971/193, 190 00, Praha 9, vedená u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 188831, IČ: 24209139, DIČ: CZ24209139 (dále jen „prodávající“) shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti.

2. Kupující rovněž uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro potřeby prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

 3. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

4. Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 1 je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným osobním údajům a že je oprávněn po prodávajícím žádat případnou opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Prodávající archivuje údaje obsažené v uzavřených kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

5. Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

6. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu info@trenyrkarna.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů je kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@trenyrkarna.cz.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás neváhejte prosím kontaktovat telefonicky nebo emailem. Vaše otázky rádi zodpovíme.

 

Tým Trenýrkárna.cz